Thứ bảy ,  24 /8 /2019
Chất lượng - Niềm tin - Tình thương - Trách nhiệm
LƯỢT TRUY CẬP
  Tháng này 11,613
  Tất cả 166,302
  Đang online 1
CHI TIẾT
Ngày đăng: 23/12/2015
" II. NỘI KHOA (Ban hanh kèm theo Quyết định số: 351/QĐ-SYT ngày 04/9/2014, của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)"
" II. NỘI KHOA (Ban hanh kèm theo Quyết định số: 351/QĐ-SYT ngày 04/9/2014, của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)"

 

STT TT
DM
 BYT
DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT
1 2 3
Tuyến 1 Tuyến 2
  A. HÔ HẤP    
1 1 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x
2 4 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) x x
3 7 Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x
4 8 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x
5 9 Chọc dò dịch màng phổi x x
6 10 Chọc tháo dịch màng phổi  x x
7 11 Chọc hút khí màng phổi  x x
8 12 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm x x
9 16 Đặt ống dẫn lưu khoang MP x x
10 20 Đo đa ký hô hấp  x x
11 24 Đo chức năng hô hấp x x
12 26 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục x x
13 32 Khí dung thuốc giãn phế quản x x
14 33 Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm  x x
15 45 Nội soi phế quản ống mềm x x
16 50 Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) x x
17 58 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản x x
18 61 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe x x
19 63 Siêu âm màng phổi cấp cứu x x
20 67 Thay canuyn mở khí quản x x
  B. TIM MẠCH    
21 74 Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim x x
22 75 Chọc dò màng ngoài tim x x
23 85 Điện tim thường x x
24 91 Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu đường tĩnh mạch trong kẹt van cơ học x x
25 95 Holter điện tâm đồ x x
26 96 Holter huyết áp  x x
27 97 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc x x
28 109 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ x x
29 112 Siêu âm Doppler mạch máu x x
30 113 Siêu âm Doppler tim x x
31 116 Siêu âm tim 4D x x
32 119 Siêu âm tim cấp cứu tại giường x x
33 121 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh x x
  C. THẦN KINH    
34 129 Chọc dò dịch não tuỷ x x
35 140 Điều trị trạng thái động kinh x x
36 145 Ghi điện não thường quy x x
37 150 Hút đờm hầu họng x x
38 151 Lấy máu tĩnh mạch bẹn x x
39 156 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường x x
40 163 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN x x
41 164 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường x x
42 165 Vệ sinh răng miệng bệnh nhân thần kinh tại giường x x
43 166 Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) x x
  D. THẬN TIẾT NIỆU    
44 167 Chăm sóc sonde dẫn lưu bể thận qua da/lần x x
45 168 Chăm sóc sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận/lần x x
46 169 Chăm sóc catheter TMTT trong lọc máu x x
47 170 Chăm sóc và bảo quản catheter tĩnh mạch trung tâm trong lọc máu x x
48 171 Chăm sóc và bảo quản catheter đường hầm có cuff để lọc máu x x
49 175 Chọc hút dịch quanh thận  dưới hướng dẫn của siêu âm x x
50 180 Dẫn lưu dịch quanh thận dưới siêu âm  x x
51 183 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu  x x
52 184 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu x x
53 185 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu x x
54 187 Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu x x
55 188 Đặt sonde bàng quang  x x
56 191 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu  x x
57 195 Đo lượng nước tiểu 24 giờ  x x
58 196 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công x x
59 205 Lọc huyết tương (Plasmapheresis) x  
60 211 Nong niệu đạo và đặt sonde đái x x
61 223 Nối thông động- tĩnh mạch x x
62 227 Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da x x
63 228 Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận x x
64 231 Rút catheter đường hầm x x
65 232 Rửa bàng quang lấy máu cục x x
66 233 Rửa bàng quang x x
67 234 Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF) x x
  Đ. TIÊU HÓA    
68 241 Cho ăn qua ống mở thông dạ dày hoặc hỗng tràng (một lần)   x x
69 242 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm x x
70 243 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị x x
71 244 Đặt ống thông dạ dày x x
72 247 Đặt ống thông hậu môn x x
73 252 Mở thông dạ dày bằng nội soi x x
74 253 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu x x
75 258 Nội soi trực tràng ống cứng x x
76 264 Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản x x
77 265 Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su x x
78 267 Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày x  
79 271 Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu x x
80 272 Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori x x
81 288 Nội soi ổ bụng x x
82 289 Nội soi ổ bụng có sinh thiết x x
83 290 Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa x x
84 293 Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết x x
85 297 Nội soi hậu môn ống cứng x x
86 304 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết x x
87 305 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết  x x
88 306 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết  x x
89 307 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết  x x
90 310 Nội soi trực tràng ống cứng không sinh thiết  x x
91 311 Nội soi trực tràng ống cứng có sinh thiết  x x
92 313 Rửa dạ dày cấp cứu x x
93 314 Siêu âm ổ bụng x x
94 315 Siêu âm DOPPLER mạch máu khối u gan x x
95 316 Siêu âm DOPPLER mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng x x
96 318 Siêu âm can thiệp - chọc hút nang gan x x
97 322 Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm  x x
98 325 Siêu âm can thiệp - chọc hút mủ ổ áp xe gan  x x
99 334 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng  x x
100 338 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng x x
101 339 Thụt tháo phân x x
  E. CƠ XƯƠNG KHỚP    
102 340 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ  x x
103 342 Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ  x x
104 343 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm x x
105 344 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm x x
106 347 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm x x
107 349 Hút dịch khớp gối x x
108 350 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm x x
109 353 Hút dịch khớp khuỷu x x
110 355 Hút dịch khớp cổ chân x x
111 356 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm x x
112 357 Hút dịch khớp cổ tay x x
113 358 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm x x
114 359 Hút dịch khớp vai x x
115 360 Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm x x
116 361 Hút nang bao hoạt dịch x x
117 362 Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm x x
118 363 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm x x
119 364 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm x x
120 373 Siêu âm khớp (một vị trí) x x
121 374 Siêu âm phần mềm (một vị trí) x x
122 375 Sinh thiết tuyến nứớc bọt  x x
  Tổng cộng 122 120
  Vượt tuyến 2  
Lượt người xem:   1091
cách làm dầu dừa Chụp ảnh cưới đà nẵng váy cướichóng mặt dịch vụ seo nôn nao cách quan hệ lâu ra nội thất hòa phát Bình nóng lạnh tiếng hát Bình nóng lạnh giá rẻ giải bóng đá
Tin cùng loại khác:
 
   TÌM KIẾM
TIN NỔI BẬT
LIÊN KẾT WEBSITE                        Trang chủ  | Liên hệ  | Góp ý