Thứ bảy ,  24 /8 /2019
Chất lượng - Niềm tin - Tình thương - Trách nhiệm
LƯỢT TRUY CẬP
  Tháng này 11,597
  Tất cả 166,286
  Đang online 3
CHI TIẾT
Ngày đăng: 23/12/2015
"I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC (Ban hanh kèm theo Quyết định số: 351 /QĐ-SYT ngày 04/9/2014, của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)"
"I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC (Ban hanh kèm theo Quyết định số: 351 /QĐ-SYT ngày 04/9/2014, của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)"

 

STT TT
DM
BYT
DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT
1 2 3
Tuyến 1 Tuyến 2
  A. TUẦN HOÀN     
1 1 Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ x x
2 2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường x x
3 3 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục  ≤ 8 giờ x x
4 6 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên x x
5 7 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng x x
6 8 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng x x
7 10 Chăm sóc catheter tĩnh mạch x x
8 15 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm x x
9 16 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ x x
10 22 Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc x x
11 28 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ x x
12 32 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu x x
13 33 Đặt máy khử rung tự động x x
14 34 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện x x
15 35 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc x x
16 40 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm x x
17 41 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu x x
18 42 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da x x
19 45 Dùng thuốc chống đông x x
20 46 Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu x x
21 51 Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ x x
  B. HÔ HẤP    
22 52 Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn x x
23 53 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu x x
24 54 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) x x
25 55 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) x x
26 56 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) x x
27 57 Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) x x
28 58 Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) x x
29 59 Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) x x
30 60 Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) x x
31 62 Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ x x
32 64 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em x x
33 65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x
34 66 Đặt ống nội khí quản x x
35 71 Mở khí quản cấp cứu x x
36 74 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở x x
37 75 Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) x x
38 76 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) x x
39 77 Thay ống nội khí quản x x
40 78 Rút ống nội khí quản x x
41 79 Rút canuyn khí quản x x
42 80 Thay canuyn mở khí quản x x
43 82 Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEV1 (một lần) x x
44 86 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) x x
45 87 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) x x
46 92 Siêu âm màng phổi cấp cứu x x
47 93 Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter x x
48 94 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ x x
49 128 Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ x x
50 130 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ x x
51 131 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ x x
52 132 Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ x x
53 133 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ x x
54 134 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ  x x
55 135 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ  x x
56 136 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ x x
57 137 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ x x
58 138 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ x x
59 139 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV ≤ 8 giờ x x
60 145 Cai thở máy bằng phương thức SIMV ≤ 8 giờ x x
61 146 Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ x x
62 154 Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ x x
63 157 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn x x
64 158 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản x x
65 159 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao x x
   C. THẬN - LỌC MÁU    
66 160 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang x x
67 163 Mở thông bàng quang trên xương mu x x
68 164 Thông bàng quang  x x
69 165 Rửa bàng quang lấy máu cục x x
70 170 Bài niệu c­ưỡng bức ≤ 8 giờ x x
71 171 Kiềm hóa nước tiểu tăng thải trừ chất độc ≤ 8 giờ x x
72 172 Đặt catheter lọc máu cấp cứu x x
73 173 Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) x x
74 174 Thận nhân tạo cấp cứu x x
75 175 Thận nhân tạo thường qui x x
76 176 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) x x
77 178 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn x x
78 179 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng x x
79 180 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp x x
80 187 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng x x
  D. THẦN KINH    
81 201 Soi đáy mắt cấp cứu x x
82 202 Chọc dịch tuỷ sống x x
83 213 Điều trị co giật liên tục ≤ 8 giờ x x
84 214 Điều trị giãn cơ trong cấp cứu ≤ 8 giờ x x
   Đ. TIÊU HOÁ    
85 216 Đặt ống thông dạ dày x x
86 217 Mở thông dạ dày bằng nội soi x x
87 218 Rửa dạ dày cấp cứu x x
88 221 Thụt tháo x x
89 223 Đặt ống thông hậu môn x x
90 224 Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần)   x x
91 225 Nuôi d­ưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) x x
92 228 Nuôi d­ưỡng ng­ười bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần) x x
93 229 Nuôi d­ưỡng ng­ười bệnh bằng đư­ờng truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ x x
94 230 Nuôi d­ưỡng người bệnh bằng đ­ường truyền tĩnh mạch trung tâm ≤ 8 giờ x x
96 232 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu x x
97 234 Nội soi trực tràng cấp cứu x x
98 235 Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm x x
99 239 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu x x
100 240 Chọc dò ổ bụng cấp cứu x x
101 241 Dẫn lư­u dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ x x
102 244 Chọc dẫn lưu ổ áp xe d­ưới siêu âm x x
  E. TOÀN THÂN     
103 245 Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử x x
104 246 Đo lượng nước tiểu 24 giờ x x
105 247 Hạ thân nhiệt chỉ huy x x
106 250 Kiểm soát đau trong cấp cứu x x
107 251 Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) x x
108 252 Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ x x
109 253 Lấy máu tĩnh mạch bẹn x x
110 254 Truyền máu và các chế phẩm máu x x
111 255 Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ x x
112 256 Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch x x
113 257 Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch x x
114 258 Kiểm soát tăng đư­ờng huyết chỉ huy ≤ 8 giờ x x
115 260 Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) x x
116 261 Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) x x
117 262 Gội đầu cho người bệnh tại giường x x
118 263 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh x x
119 264 Tắm cho người bệnh tại giường x x
120 266 Xoa bóp phòng chống loét x x
121 267 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) x x
122 268 Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu £ 8 giờ x x
123 269 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn x x
124 270 Ga rô hoặc băng ép cầm máu x x
125 271 Dùng thuốc kháng độc điều trị giải độc x x
126 272 Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ x x
127 273 Điều trị giải độc bằng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu x x
128 274 Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp x x
129 275 Băng bó vết thương x x
130 276 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương x x
131 277 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng x x
132 278 Vận chuyển người bệnh cấp cứu x x
133 279 Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng x x
  G. XÉT NGHIỆM     
134 281 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) x x
135 282 Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm  x x
136 283 Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm  x x
137 284 Định nhóm máu tại gi­ường x x
138 285 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường x x
139 286 Đo các chất khí trong máu x x
  H. THĂM DÒ KHÁC    
140 303 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh x x
141 304 Chụp X quang cấp cứu tại giường x x
    Tổng cộng 141 141
Lượt người xem:   1373
cách làm dầu dừa Chụp ảnh cưới đà nẵng váy cướichóng mặt dịch vụ seo nôn nao cách quan hệ lâu ra nội thất hòa phát Bình nóng lạnh tiếng hát Bình nóng lạnh giá rẻ giải bóng đá
Tin cùng loại khác:
 
   TÌM KIẾM
TIN NỔI BẬT
LIÊN KẾT WEBSITE                        Trang chủ  | Liên hệ  | Góp ý